ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО АПАРТАМЕНТ, ЦАР БОРИС 3

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО АПАРТАМЕНТ НОВО СТРОИТЕЛСТВО
06/07/2016
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО НОВ АПАРТАМЕНТ
06/07/2016

Галерия

За проекта

Клиент:

Срок на изпълнение:

Извършени дейности:

Специфични дейности

Кратко представяне/описание на извършени дейности