ЦЯЛОСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА 7 И 8 ЕТАЖ НА Hotel Alliance

ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ
06/07/2016
ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ И КУХНЕНСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ УЛ. ЛЕОНАРДО ДАВИНЧИ
06/07/2016

Галерия

За проекта

Клиент:

Срок на изпълнение:

Извършени дейности:

Специфични дейности

Кратко представяне/описание на извършени дейности