ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ

ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА ОФИСИ, УЛ. КИРИЛ ХРИСТОВ
06/07/2016
ЦЯЛОСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА 7 И 8 ЕТАЖ НА Hotel Alliance
06/07/2016

Галерия

За проекта

Клиент:

Срок на изпълнение:

Извършени дейности:

Специфични дейности

Кратко представяне/описание на извършени дейности