ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА ОФИСИ, УЛ. КИРИЛ ХРИСТОВ

ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА АПАРТАМЕНТ УЛ. ПЕТРОВА НИВА
06/07/2016
ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ
06/07/2016

Галерия

За проекта

Клиент:

Срок на изпълнение:

Извършени дейности:

Специфични дейности

Кратко представяне/описание на извършени дейности