ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА АПАРТАМЕНТ УЛ. ПЕТРОВА НИВА

ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА АПАРТАМЕНТ УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
06/07/2016
ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА ОФИСИ, УЛ. КИРИЛ ХРИСТОВ
06/07/2016

Галерия

За проекта

Клиент:

Срок на изпълнение:

Извършени дейности:

Специфични дейности

Кратко представяне/описание на извършени дейности