ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА АПАРТАМЕНТ СЕМ. ЯНЕВИ БУЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ

УСВОЯВАНЕ НА ТЕРАСА, РЕМОНТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАБОТКА НА КУХНЯ
06/07/2016
ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА АПАРТАМЕНТ УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
06/07/2016

Галерия

За проекта

Клиент:

Срок на изпълнение:

Извършени дейности:

Специфични дейности

Кратко представяне/описание на извършени дейности