РЕМОНТ НА ТЕРАСИ НА ХОТЕЛ АЛИАНС

РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩЕ
06/07/2016
РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЕТАЖ ОТ КЪЩА ЦЕНТЪР
06/07/2016

Галерия

За проекта

Клиент:

Срок на изпълнение:

Извършени дейности:

Специфични дейности

Кратко представяне/описание на извършени дейности