РЕМОНТ НА БАНЯ, СЪДИЙСКИ КВ

РЕМОНТ НА БАНЯ ТОАЛЕТНА И КОРИДОР, ЖК ТРАКИЯ
06/07/2016
РЕМОНТ НА КУХНЯ
06/07/2016

Галерия

За проекта

Клиент:

Срок на изпълнение:

Извършени дейности:

Специфични дейности

Кратко представяне/описание на извършени дейности