РЕМОНТ НА БАНЯ И ТОАЛЕТНА ЖК. ТРАКИЯ

РЕМОНТ НА БАНЯ И КОРИДОР
06/07/2016
РЕМОНТ НА БАНЯ С. КРУМОВО
06/07/2016

Галерия

За проекта

Клиент:

Срок на изпълнение:

Извършени дейности:

Специфични дейности

Кратко представяне/описание на извършени дейности