РЕМОНТ НА БАНЯ И КОРИДОР

РЕМОНТ НА БАНЯ ЖК. ТРАКИЯ
06/07/2016
РЕМОНТ НА БАНЯ И ТОАЛЕТНА ЖК. ТРАКИЯ
06/07/2016

Галерия

За проекта

Клиент:

Срок на изпълнение:

Извършени дейности:

Специфични дейности

Кратко представяне/описание на извършени дейности