РЕМОНТ НА БАНЯ ЖК. ТРАКИЯ

РЕМОНТ НА БАНЯ ЖК ТРАКИЯ СЕМ СТОЙЧЕВИ
06/07/2016
РЕМОНТ НА БАНЯ И КОРИДОР
06/07/2016

Галерия

За проекта

Клиент:

Срок на изпълнение:

Извършени дейности:

Специфични дейности

Кратко представяне/описание на извършени дейности