РЕМОНТ НА БАНЯ ЖК ТРАКИЯ – СЕМ. ПАВЛОВИ

РЕМОНТ НА БАНЯ БУЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ
06/07/2016
РЕМОНТ НА БАНЯ ЖК ТРАКИЯ СЕМ СТОЙЧЕВИ
06/07/2016

Галерия

За проекта

Клиент:

Срок на изпълнение:

Извършени дейности:

Специфични дейности

Кратко представяне/описание на извършени дейности