ДОВЪРШИТЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО КЪЩА С. БЕЛАЩИЦА

ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ КЪЩА С.СКУТАРЕ – ЙОРДАН РУСЕВ
06/07/2016

Галерия

За проекта

Клиент:

Срок на изпълнение:

Извършени дейности:

Специфични дейности

Кратко представяне/описание на извършени дейности